Teamontwikkeling

Teamontwikkeling

Een ontwikkelvraagstuk m.b.t. teamontwikkeling binnen organisaties valt altijd samen met een traject op maat. Samen met de klant onderzoek ik allereerst ‘de waarom vraag’ achter de uitdaging of probleem. Als dit helder is en de doelen gezet zijn, ontwerp ik een programma wat direct aansluit bij de kernvraag. Dit kán een meerdaagse training zijn met het team maar het hoeft niet. Soms is coaching, intervisie of een combinatie de weg die we nemen. De meerdaagse vinden veelal in een buitengebied plaats. De natuur en het buitenzijn heeft een inspirerende en motiverende werking op de deelnemers.

Wat is het doel van teamontwikkeling:
 – Communicatie binnen teams optimaliseren en verbeteren
–  Het team (en dus de individuele medewerkers) sterker positioneren
–  Veiligheid en vertrouwen tussen de medewerkers onderling versterken
–  De externe communicatie van medewerkers verbeteren.

 

 

AO_Linkedin_646x200_02